alternative

1975 Karabük doğumlu olan Eraslan; ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da, lisans ve lisansüstü eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. Eğitim Sosyolojisi alanında doktora sahibi olan Eraslan, Kırıkkale Üniversitesi'nde, Ankara Üniversitesi'nde ve Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.

Eraslan'ın toplumsal yaşamın farklı ve özel alanlarına dönük teorik ve uygulamalı araştırmaları bulunmaktadır. Birçok alanda uluslararası akademik çalışmaları olan Eraslan, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü TÜBİM Bilim Kurulu üyesidir.

Halihazırda İçişleri Bakanlığı bünyesinde üç proje yürüten Eraslan, Anadolu Üniversitesi Rektör yardımcılığı görevini yürütmüş, aynı zamanda alanında bir ilk olan Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM)'ni kurmuştur.

Eraslan, sosyal medya ve uzaktan eğitim konusunda birçok televizyon kanalının uzman konuğudur. Eraslan'ın 21 adet telif kitabı, yüze yakın akademik çalışması ve üç bilimsel başarı ödülü bulunmaktadır.
GERİ DÖN